Aktualno

KNJIGA:
Beyond the 49th Parallel: Many Faces of the Canadian North / Au-delà du 49ème parallèle : multiples visages du Nord canadien, Évaine Le Calvé-Ivičević and Vanja Polić (ur.). Central European Association of Canadian Studies. Brno: Masaryk University Press, 2018.

Knjiga je zbirka znanstvenih članaka o različitim aspektima Sjevera iz perspektive kanadskih studija. Budući da se Kanada u cijelosti često smatra Sjeverom, ova knjiga multidisciplinarno propituje koncept „Sjevera“ u prošlosti i sadašnjosti, uključujući područja poput prvih zapisa o Kanadi do politike upravljanja zemljom, društvenih pitanja, književnosti i ostalih umjetničkih žanrova. Svako od proučavanih područja analizira drukčiju vrstu nordiciteta budući da, osim zemljopisnog pojma, „Sjever“ podrazumijeva širok spektar značenja i simboličkih vrijednosti. Članci u knjizi podijeljeni su u pet cjelina i nude kaleidoskopski pregled tema kako u velikom istraživačkom projektu sjevernih studija tako i u jednako velikom prostoru kojeg Sjever obuhvaća.

Beyond the 49th Parallel (pdf)


Canada in Zagreb

Comments are closed