Članovi

Vanja Polić – predsjednica

Hrvoje Puh – potpredsjednik

Evaine Le Calvé Ivičević – 1. član Upravnog odbora

Marija Paprašarovski - 2. član Upravnog odbora

Vlatka Ljubenko – nadzornik

Nikola Kajin – tajnik

Gordana Bikić-Carić

Jasmina Bolfek-Radovani

Jasmina Havranek

Roberta Končar

Gordan Matas

Marina Mlakar

Jelena Šesnić

Lovorka Zergollern-Miletić

Robert Alivojvodić

Rujana Čimbur Bakić

Zrinka Erent Sunko

Ivana Jaramaz Reskušić

Josip Mikulić

Iva Polak

Marijana Rogić Bocchetti

Petra Sapun Kurtin

Ingrid Šafranek

Ružica Šimić Banović

Biljana Kostadinov

Comments are closed