Predsjedništvo

Petra Sapun Kurtin (Sveučilište u Rijeci) – predsjednica

Mirna Sindičić Sabljo (Sveučilište u Zadru) – potpredsjednica

Nikola Tutek (Sveučilište u Rijeci) – tajnik

Comments are closed